Разпродажба

Разпродажба
В раздел "Разпродажба" ще намерите продукти, с намалена цена поради изтичащ срок на годност или нарушена опаковка или за последни бройки от продукт, който повече няма да бъде зареждан. 

Какви продукти може да намерите в този раздел?
- Продукти за еднократна употреба или в травел размер, на които остава по-малко от 90 дни до изтичане на обявения на опаковката срок на годност. 
- Продукти за продължителна употреба след отварянето им, на които остава по-малко от 6 месеца до изтичане на срока им на годност. 
- Продукти на които опаковката е била нарушена при транспортиране.


Как да разберете защо даден продукт е в разпродажба? 
На всеки един продукт, включен в този раздел, има ясна индикация както в заглавието, така и в описанието, каква е причината за намалената му цена както следва:
- За продукти с изтичащ срок на годност:
Индикацията е както в заглавието, добавена в края по следния начин - exp. DD.MM.YYYY, така и в описанието на съответния продукт с добавен в червено удебелен текст "Най-добър до ДД.ММ.ГГГГГ".
- За продукти с нарушена опаковка:
Индикацията е както в заглавието, добавена в края по следния начин - нарушена опаковка, така и в описанието на съответния продукт с добавен в червено удебелен текст "Нарушена опаковка при транспортиране".

С каква отстъпка мога да ги купя? 
Всички продукти в този раздел са с отстъпка от 5% до 50%.